Kommentarer & Fakta

Vanliga kommentarer

Idrottaren: “Sedan jag börjat använda LUNGPLUS har jag slutat torrhosta på kvällen efter träningspasset.”

Köldastmapatienten: “Med LUNGPLUS kan jag vistas ute året om.”

Fakta:

  • Vattenmängden i inandningsluften ökar redan inomhus från 1,7 g/m3 till 23 g/m3 (2).
  • Motståndet av andning vid 0,5 l/s genomströmning är mindre än 40 pascal, således försumbart (2).
  • Tillsammans med terbutalin ger LUNGPLUS en tydlig ökning av medicinens effekt (1).
  • Hjälper mot köldastma (3).

Så här upplevde 91 studenter vid University of Wisconsin hur det var att andas genom munnen, näsan och LUNGPLUS vid 3 olika temperaturer (4).

Referenser

  1. Voksentoppen, University Clinic, Oslo (1987)
  2. S:t Görans Sjukhus för Försvarets Sjukvårdsstyrelse (Mebius 1986)
  3. Regionsjukhuset i Umeå (von Schmalensee 1985)
  4. Assessment, University of Wisconsin (Östberg et al, Ergonomics 1988, 19,4,325-328)

Abstract

During nasal breathing, heat and humidity are exchanged over a 160 cm(2) area of mucous membrane. This capacity is not sufficient for airway comfort during cold air breathing. Similarly, airway discomfort and constriction may be experienced during exercise-induced mouth breathing in marginally cold temperatures. In asthmatics and sensitive persons such airway discomfort rapidly transforms to broncho-constriction and related breathing problems. The Lungplus mouth-held breathing aid contains a coil of corrugated aluminium foil that provides a heat and moisture exchange area of 1200 cm(2) (Model 1) with a minimal breathing resistance. The present experiment was designed to quantify improved airway comfort using the device. Ninety-one subjects were exposed to each of three rooms with average air temperatures of +20, +3 and -15 degrees C, with a corresponding relative humidity of 50, 70 and 90%. For each condition, subjects gave subjective numerical assessments of the airway sensation during nose, mouth and Lungplus breathing, respectively. At each room temperature, mouth breathing resulted in a less comfortable airway rating than did breathing through the nose, which in turn resulted in a less comfortable rating than the Lungplus breathing condition.

Läs mer:

LUNGPLUS     Produktbeskrivning     Modeller     Återförsäljare